Privacy Policy

whisky by the sea.jpg

Festival Reglement voor Bezoekers,

 • Personen vanaf 18 jaar hebben toegang tot het festival, indien zij in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs en een geldig identiteitsbewijs, zodat zij zich bij twijfel omtrent hun leeftijd kunnen legitimeren.Legitimatie tot 21 jaar verplicht.
 • De festivalorganisatie behoudt zich het recht voor, inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 • Op het toegangsbewijs is aangegeven voor welke sessie het bewijs geldig is.
 • Genodigdenkaarten zijn geldig voor elke gewenste sessie. Echter een kaart is slechts geldig, indien de scheurstrook er aan vast zit.
 • Dit festival is georganiseerd om u kennis te laten maken met een grote diversiteit aan whisky. Het is de bedoeling dat u proeft en niet dat u grote hoeveelheden tot zich neemt. De organisatie heeft het recht – al dan niet na het geven van een waarschuwing – u de toegang tot het festival te ontzeggen en/of u van het festivalterrein te (laten) verwijderen, indien u naar het oordeel van de organisatie:
 • onder zodanige invloed van alcohol bent, dat u een gevaar voor uzelf en/of anderen bent en/of hinder veroorzaakt;
 • geweld pleegt of anderen met geweld dreigt en/of anderszins strafbare feiten pleegt;
 • andere aanwijzingen harerzijds niet strikt opvolgt.
 • De Euro is het betaalmiddel op het festival.
 • Tijdens het gehele evenement zal de organisatie er alles aan doen om mensen en goederen te beschermen. De festivalorganisatie wijst echter uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af:
 • ten gevolge van de effecten van alcoholgebruik in de ruimste zin des woords;
 • voor schade aan mens en goederen, zulks in de ruimste zin des woords, door wie of wat dan ook ontstaan;
 • voor en/of ten gevolge van transacties tussen bezoekers, standhouders en/of locatie-exploitanten, van welke aard en omvang dan ook.

    Organisatie:

    Ronald Zwartepoorte
    ronald@whiskybythesea.nl
    06 54 27 44 77
    info@whiskybythesea.nl

    www.whiskybythesea.nl